Ad SquareAd Square


Algemene Voorwaarden

Door deelname aan Boyslabel & Girlslabel geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze Algemene Voorwaarden en de privacy statement van Boyslabel & Girlslabel.

Algemeen

Boyslabel.com & Girlslabel.com (Boyslabel & Girlslabel) is een online platform gericht op ouders van jongens va 0-14 jaar en ouders van meisjes van 0-14 jaar die graag online shoppen. Op Boyslabel & Girlslabel vind je informatie over webshops, informatieve sites, tips, blogs en evenementen die interessant zijn voor ouders met kinderen.

Aansprakelijk

Leden van Boyslabel & Girlslabel zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. Boyslabel & Girlslabel aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt Boyslabel & Girlslabel geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van deelname op of buiten de website.

Boyslabel & Girlslabel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op Boyslabel & Girlslabel.nl.

Boyslabel & Girlslabel probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Boyslabel & Girlslabel doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Boyslabel & Girlslabel je nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Boyslabel & Girlslabel draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een genoemde webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Jouw gegevens


Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Boyslabel & Girlslabel diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Boyslabel & Girlslabel wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Boyslabel & Girlslabel verstrekt.

Privacy


Je persoons- en adresgegevens worden gebruikt om een eventueel door jou gewonnen prijsvraag juist te kunnen afhandelen. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Boyslabel & Girlslabel worden ingeschakeld om de gewonnen prijs naar je toe te sturen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat Boyslabel & Girlslabel over jouw juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we je gegevens om de Boyslabel & Girlslabel nieuwsbrief toe te sturen. Wil je deze niet (meer) ontvangen, dan kun je dit op ieder gewenst moment aangeven.

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.  Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Boyslabel & Girlslabel gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken als in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij maken gebruik van  cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het hierdoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar wordt door Boyslabel & Girlslabel alleen gebruikt voor haar statistieken. Na een periode van 30 dagen verdwijnen de cookies weer van je computer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen. Op de overeenkomst tussen jou en Boyslabel & Girlslabel  is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Boyslabel & Girlslabel  is de rechter in het arrondissement waar  Boyslabel & Girlslabel is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Boyslabel & Girlslabel.

Alle rechten voorbehouden.


Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Boyslabel & Girlslabel geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Boyslabel & Girlslabel. Boyslabel & Girlslabel draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.

© Boyslabel & Girlslabel februari 2013

Kamer van Koophandel te Apeldoorn 50972138


Comments are closed.

Back to Top ↑